Každý všední den 9:00 - 17:00

Zpracování elektroodpadu

Úvod Naše činnost Zpracování elektroodpadu

Stejně tak jako ostatní recyklování použitého materiálu, tak i recyklace elektroodpadu je důležitým krokem ve snaze udržet naši planetu čistší pro naše děti. Vyřazená elektrozařízení či elektroodpad v minulosti často končili na skládkách nebo v komunálním odpadu, kam v žádném případ nepatří. Nesprávným zacházením s nimi může dojít k poškození životního prostředí, a právě proto je nezbytná jejich recyklace, na kterou se specializujeme. Při výrobě různých elektrozařízení je navíc používána celá řada kovů a surovin, které je možné z vyřazeného odpadu rekuperovat a zajistit tak jejich další využití, místo jejich finančně i ekonomicky náročného těžení z přírody.

Věnujeme se recyklaci veškerých elektronických zařízení i jejich částí. Elektroodpad svážíme na naši provozovnu, kde jsou zařízení demontována a jednotlivé komponenty pečlivě očištěny od všech nežádoucích dílů. Následně je vše roztřízeno do správných kategorií podle zákona o odpadech tak, aby bylo zajištěno co nejlepší možné využití obsaženého materiálu.

Zabýváme se všemi elektrozařízeními, ale naší hlavní specializací jsou zařízení obsahující plošné spoje. Jedná se především o informační a telekomunikační techniku, jejíž množství neustále prudce narůstá. Mimo mnoho jiných jde především o osobní počítače, servery, notebooky, set-top-boxy, modemy, mobilní telefony, telefonní ústředny a vysílače.

Elektroodpad a vyřazená elektrozařízení přijímáme od všech druhů subjektů – od nejmenších po nadnárodní korporace. Díky spolupráci s kolektivním systémem REMA, jehož jsme členem a zpracovatelem, můžeme nabídnout recyklaci i fyzickým osobám s drobným množstvím, stejně tak ale odpady likvidujeme pro podniky všech velikostí a zpracováváme i pro zahraniční partnery a nadnárodní společnosti.

Při zpracování zařízení vzniká celá řada různých druhů odpadů. Ty běžné a snadno zpracovatelné dále putují jako surovina k odběratelům z tuzemska nebo blízkého zahraničí, kteří zajištují jejich další využití. Klíčovou složkou zpracování elektrozařízení jsou potom desky plošných spojů, jejichž recyklace je velmi složitá a náročná a kterou dokáže provést jen několik rafinerií na světě. Po odstranění všech nežádoucích komponent třídíme tento připravený materiál podle výtěžnosti a obsahu kovů tak, aby tvořil ideální vstup pro další rafinaci a následně ho dodáváme zahraničním rafineriím pro zajištění maximální efektivity.
Recyklujeme starou elektroniku a nepoužívaná elektronická zařízení, které řádně a udržitelně likvidujeme. Vyhýbáme se zbytečnému plýtvání a tím chráníme naše životní prostředí. I z těch nejmenších součástek těžíme kovy, které se dále využívají jako surovina.

máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás nebo nám zašlete poptávku